Dobór certyfikowanej stolarki budowlanej do kontrolowanych przejść

Ostatnio dyskutuje się o tym, co można, a czego nie można stosować jako elementy służące do ryglowania drzwi o określonej odporności na włamanie, objętych działaniem systemu kontroli dostępu. Odporność tę zdefiniowano w normie PN-EN 1627 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacja.

Proponowane są elektrozaczepy, zwory, rygle, elektrorygle. Możliwe jest też zastosowanie zamków jako jedynego zabezpieczenia. Jeśli mają być użyte zamki, to ile powinno ich być? Jeden, dwa, a może jeden zamek wielopunktowy? Wiadomo, że jeśli stolarka o określonej odporności na włamanie została przebadana w procesie certyfikacji razem z konkretnym wyposażeniem, np. zamkiem odpowiedniej klasy, to nie można ani zastosować zamka innej klasy, ani dokonywać jakichkolwiek przeróbek tego produktu, np. poprzez wyposażenie go w zwory lub elektrozaczepy.

Pomimo wspomnianych trudności, systemy kontroli dostępu są jednak powszechnie stosowane. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i wygody użytkowania budynków. Jak więc postąpić, gdy ze względów bezpieczeństwa konieczne jest zastosowanie certyfikowanych drzwi? Nie jest to trudne, jednak należy przestrzec kilku zasad.

Pamiętając o złotej zasadzie ochrony obiektów, a mianowicie o tym, że czas jest najważniejszy, należy odpowiednio dobrać zabezpieczenia budowlane, w tym mechaniczne, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest kontrola dostępu. Drzwi, o których mowa powyżej, muszą być badane razem z elementami mechanicznymi, do których należą zamki. Niepodważalną zasadą jest zatem wybranie wyrobu przebadanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Dzięki temu wyrób będzie miał wbudowane odpowiednie zabezpieczenia mechaniczne. W normie PN-EN 1627 określono, jakiej klasy wyposażenia należy użyć, aby spełnione były minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń budowlanych odpowiedniej klasy.

Kolejnym obowiązkowym elementem wyposażenia drzwi określonym w normie PN-EN 1627 są certyfikowane okucia, takie jak wkładki bębenkowe, tarcze drzwiowe oraz zamki.

Dobór certyfikowanej stolarki budowlanej do kontrolowanych przejść

Zgodnie z normą PN-EN 1627 w certyfikowanych drzwiach nie wolno stosować zabezpieczeń mechanicznych, takich jak zwory, elektrozaczepy, elektrorygle, i jakichkolwiek innych okuć poza wymienionymi w normie. Oczywiście można zastosować system kontroli dostępu w przypadku drzwi odpowiedniej klasy, wyposażonych w zamek lub zamki spełniające wymogi określone w normie PN-EN 1627, a także w zworę, jednak takie rozwiązanie wymaga ryglowania drzwi zarówno przez zamki, jak i przez zworę. Otwieranie i zamykanie za pomocą karty drzwi, które są zamykane także na zamki za pomocą kluczy mechanicznych, wydaje się mało komfortowe. Jak rozwiązać ten problem? To proste. Należy zastosować certyfikowane drzwi, które są fabrycznie przystosowane do współpracy z systemem kontroli dostępu. Takie rozwiązanie daje nam pewność, że drzwi zostały przebadane pod kątem zgodności z normą PN-EN 1627 razem z fabrycznym wyposażeniem.

Na rynku dostępne są certyfikowane drzwi, które mogą współpracować zarówno z systemami kontroli dostępu różnych producentów (ponieważ są fabrycznie wyposażone w odpowiednie zamki elektryczne lub elektromotoryczne), jak i z systemami sygnalizacji włamania i napadu (ponieważ są fabrycznie wyposażone w czujniki otwarcia spełniające wymagania dotyczące trzeciego stopnia zabezpieczenia). Takie rozwiązanie jest nie tylko wygodne, ale również bezpieczne, ponieważ alarm włączy się nie po otwarciu drzwi, ale znacznie wcześniej, już przy próbie włamania poprzez penetrację, zgodnie z PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Cz. 7: Wytyczne stosowania. Ten wymóg obowiązkowo dotyczy trzeciego i czwartego stopnia zabezpieczenia.

Należy uważnie dobrać stolarkę budowlaną o odpowiedniej szczelności ogniowej E i izolacyjności ogniowej I. Należy zaoferować gotowe certyfikowane drzwi, które będą charakteryzować się odpowiednią odpornością ogniową.

Nie zapominajmy, że drzwi na drogach ewakuacyjnych muszą zagwarantować swobodę przejścia w warunkach panujących w czasie pożaru. Także w tym przypadku rozwiązaniem jest zastosowanie drzwi fabrycznie przystosowanych do współpracy z systemami kontroli dostępu. Takie drzwi będą wygodne w użyciu i umożliwią bezpieczną ewakuację z wykorzystaniem klamek lub dźwigni antypanicznych, które służą do mechanicznego otwarcia drzwi, do którego nie używa się klucza i w przypadku którego system sygnalizacji pożarowej nie steruje zamknięciem. Możliwe jest fabryczne przystosowanie drzwi zarówno do jednostronnej, jak i do dwustronnej kontroli przejścia.

Co należy zrobić, jeśli drzwi o odpowiedniej odporności włamaniowej i pożarowej są już zainstalowane i chcemy zastosować system kontroli dostępu? Można zastosować najnowsze rozwiązania, takie jak wkładki i klucze programowalne (kontrola dostępu w kluczu). Takie rozwiązanie zapewni wygodę użytkowania, którą daje system kontroli dostępu, i jednocześnie zachowanie bardzo wysokiego poziomu zabezpieczenia mechanicznego dzięki zastosowaniu cylindrów we wkładce. Dodatkowo daje możliwość grupowania przejść w systemie klucza generalnego, zarówno w wersji elektronicznej, jak i mechanicznej. System ten jest stale rozbudowywany i poza znanym do tej pory rozwiązaniem polegającym na pobieraniu danych uprawniających do dostępu z naściennego lub mobilnego programatora pojawiły się rozwiązania wykorzystujące łącza Bluetooth oraz IP. Te dwie ostatnie metody wykorzystują zwykły smartfon do pobierania danych dostępowych. W metodzie IP dane z systemu i z bazy danych są wymieniane w czasie rzeczywistym, przez co zachowany jest taki poziom zabezpieczeń jak w systemach kontroli dostępu o wysokim poziomie zabezpieczenia.

Sławomir GoździeckiEnergo-Security Serwise-mail: slawomir.gozdziecki@ess24.pl