Piechowice mają monitoring.

Mieszkańcy Piechowic mogą czuć się bezpiecznie, gdyż już od kilku dni działa miejski monitoring.

System monitoringu miejskiego ma za zadanie wspomagać pracę policji oraz innych służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i ładu publicznego. System służy do obserwacji osób, pakunków/obiektów, pojazdów indywidualnych, ruchu drogowego, oraz służb ratowniczych w tym policji podczas operacji, obserwacji podlegają zdarzenia takie jak: niszczenie własności prywatnej i publicznej, śmiecenie, napad/włamanie, niedozwolony handel, bójki, zaczepki pieszych, wykroczenia drogowe, wypadki, przestępstwa samochodowe, zabronione zachowania aspołeczne (m.in. wandalizm, picie alkoholu w miejscach publicznych).

Piechowice mają monitoring.

Jest to niewątpliwie jedna z lepszych form zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom zwłaszcza, że obraz z kamer, będzie przechowywany przez okres 1 miesiąca, a wgląd do niego będą miały m.in. służby policji. Na dzień dzisiejszy w Piechowicach kamery usytuowane są w trzech newralgicznych punktach – 2 kamery na budynku Urzędu Miasta, 3 kamery na skrzyżowaniu ulic Kryształowa – Mickiewicza, 1 kamera na skrzyżowaniu ulic Kryształowa – Przemysłowa i 2 kamery obok przystanku w centrum.

W najbliższej przyszłości sieć monitoringu zostanie rozbudowana o kolejne punkty. Wszystko to jednak wiąże się z możliwościami technicznymi i co za tym idzie finansowymi. Obecny koszt zakupu i montażu kamer oraz niezbędnego sprzętu do rejestracji i przechowywania danych zamknął się w kwocie 145 tyś zł.