MIĘDZYRZECZ: #EkoGrant w konkursie Fundacji PKO Banku Polskiego


Ochrona środowiska to dziś konieczność! Fundacja PKO Banku Polskiego ogłasza konkurs grantowy „Pozwólmy Ziemi Oddychać” dla instytucji na projekty ekologiczne. Pula nagród to 1 milion złotych. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 grudnia 2021 r.

46 proc. respondentów badania zrealizowanego przez Mobile Institute latem 2020 r. uważa, że Polska jest obszarem zagrożonym ekologicznie, a 2/3 zdaje sobie sprawę, że klimat na świecie ociepla się. To nieco lepsze wyniki niż rok temu, ale wciąż niesatysfakcjonujące. Choć co trzeci Polak już podjął działania, przyczyniające się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, to edukacja ekologiczna wciąż powinna należeć do naszych priorytetów.

Zmiana zachowań, wyrabianie w sobie proekologicznych nawyków, które przyczyniają się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska, leżą w interesie każdego z nas. Jeszcze ważniejsze jest uświadamianie tego młodym ludziom i wskazywanie im dobrych, ekologicznych praktyk. Dlatego Fundacja PKO Banku Polskiego ogłasza konkurs dla instytucji – szkół, ośrodków wychowawczych, organizacji pozarządowych i samorządowych zajmujących się edukacją i kulturą. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna, podniesienie wiedzy na temat klimatu i czystości powietrza wśród dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnych.

MIĘDZYRZECZ: #EkoGrant w konkursie Fundacji PKO Banku Polskiego

– „Pozwólmy Ziemi Oddychać”. Tym dużym, milionowym, projektem dołączamy do działań proekologicznych PKO Banku Polskiego. Zachęcam do udziału w konkursie szkoły, placówki wychowawcze, organizacje i instytucje działające w obszarze edukacji i kultury dzieci młodzieży. Pamiętajmy, że dziś edukacja ekologiczna nie jest kwestią inwestycji w przyszłość, ale naszym obowiązkiem w stosunku do przyszłych pokoleń” – mówi Małgorzata Głębicka, prezes Fundacji PKO Banku Polskiego.

Zadanie polega na przygotowaniu projektu, który będzie jak najlepiej realizować cele konkursu i uwzględniać przynajmniej jeden z elementów: nasadzania młodych drzew, edukacja ekologiczna.

Zwycięskie projekty otrzymają dofinansowanie na ich realizację. Wysokość grantów to 10, 15 lub nawet 20 tysięcy złotych. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 1 milion złotych.

Przy ocenie, pod uwagę będą brane m.in.: innowacyjność, oryginalność projektu, edukacja ekologiczna, nasadzanie sadzonek drzew, długotrwałe efekty oraz liczba zaangażowanych osób lub środowisk lokalnych w realizację projektu.

Wnioski do konkursu pod hasłem „Pozwólmy Ziemi Oddychać” należy składać elektronicznie, wypełniając formularz projektu lokalnego dostępny na stronieinternetowej Fundacji PKO Banku Polskiego: https://www.fundacjapkobp.pl/foundation/project/project_local_add_1 .

Termin zgłoszeń upływa 31 grudnia 2021 r.