Fallout 4 - Hakowanie i otwieranie zamków • Eurogamer.pl

Hakowanie

W trakcie eksplorowania świata trafisz na wiele komputerów. Niektóre z nich nie są zabezpieczone - wystarczy z nich skorzystać, aby zdobyć pewne informacje lub otworzyć różnego rodzaju przejścia. Inne posiadają jednak hasła, które musisz złamać, żeby się do nich dostać. Podobnie, jak w przypadku otwierania zamków czeka cię w tym momencie pewna mini gra.

Na ekranie zostaną wyświetlone różnego rodzaju znaki oraz słowa. Kluczowe są właśnie te ostatnie, ponieważ jedno z nich otwiera dostęp do komputera. Na górze są natomiast wyświetlone kwadraty symbolizujące ilość prób, jaką możesz podjąć do odgadnięcia hasła. Na ogół są to cztery próby. Jeśli w ich trakcie nie uda ci się odgadnąć właściwego słowa, to komputer zostanie czasowo zablokowany. Będziesz mógł potem podjąć ponowną próbę hakowania, ale z zupełnie nowym zestawem haseł.

W jaki sposób odgadnąć właściwe słowo? Wybierz jedno z nich na ekranie. Jeśli dopisze ci szczęście, to trafisz za pierwszym razem. W innym przypadku z prawej strony wyświetli się cyfra. Oznacza ona jakie litery i w których miejscach pokrywają się w wybranym słowie z właściwym hasłem.

Fallout 4 - Hakowanie i otwieranie zamków • Eurogamer.pl

Może brzmi to nieco skomplikowanie, dlatego posłużmy się przykładem. Powiedzmy, że hasłem odblokowującym komputer jest wyraz „Names". Nie wiemy tego, dlatego z dostępnych słów wybieramy „Empty". Ponieważ w obydwu wyrazach jedna litera nie występuje w tym samym miejscu, dlatego z prawej strony pojawi się cyfra 0. Wybieramy drugi wyraz - „Marks". Z prawej strony wyświetli się cyfra 2, ponieważ pokrywają się litery „A" oraz „S" - w jednym i drugim wyrazie są na tych samych miejscach, czyli na drugim i piątym.

Oczywiście w rzeczywistości nie wiemy, które litery się pokrywają, ponieważ jedyną wskazówką jest cyfra (w tym przypadku „2"). Możemy jednak na tej podstawie wysnuć wniosek, że jest to wyraz zbliżony budową do „Marks", a nie do wybranego wcześniej „Names". Możemy zatem spróbować wybrać wyraz „Names", które w tym przypadku okaże się hasłem.

Warto mieć tu na uwadze, że podpowiedź stanowi również cyfra „0", ponieważ na jej podstawie możemy wysnuć wniosek, że żadna z liter w innych wyrazach nie może zajmować konkretnych miejsc.Trzeba tu zaznaczyć, że jeśli włamujesz się do komputera zaznaczonego na czerwono, to okoliczne osoby mogą zareagować na twoje poczynania na przykład atakując cię.

Przed rozpoczęciem hakowania najlepiej dokładnie przeszukać znaki na ekranie terminalu w poszukiwaniu wszelkich nawiasów otwierających, czyli (, [, { i

Powrót do spisu treści: Fallout 4 - Poradnik, Solucja - kompletny przewodnik po grze