Listy ateistów 3.0 Już wiadomo, dlaczego aukcja w Janowie nie była sukcesem

Jak donosi Radio Lepsza Nowina, minister Jurgiel ma tak złą prasę, że postanowił zdobyć przychylność chociażby ekologów i wydał okólnik skierowany do górali. Odwołując się do ich patriotyzmu lokalnego i ogólnokrajowego oraz wyczucia biznesowego, wskazał na istotny problem zanieczyszczenia górskich szlaków turystycznych odchodami owiec. Wzywa wszystkich prawdziwych polskich górali, by wzorem sprzątających po swoich psach mieszkańców miast (których górale goszczą licznie w okresie wakacyjnym) zaczęli zbierać ze szlaków owcze kupy w celu podniesienia walorów estetycznych turystyki i ogólnego komfortu miastowych gości. Czyste ścieżki z pewnością przełożą się na wzrost zakupu miejscowych serów — zapewnia minister.

Listy ateistów 3.0 Już wiadomo, dlaczego aukcja w Janowie nie była sukcesem

Niemożliwe? Ale właściwie co ogranicza ministra Jurgiela?