Pochwal się dostępnością lokalu swojej organizacji. Uzupełnij spis.ngo.pl - Artykuł - ngo.pl

Nawet jeśli Twoja organizacja do tej pory nie miała wśród odbiorców i odbiorczyń działań osób ze szczególnymi potrzebami – warto zadbać o dobrą informację dla nich.

Pochwal się dostępnością lokalu swojej organizacji. Uzupełnij spis.ngo.pl - Artykuł - ngo.pl

Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne są zobowiązane do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w trakcie realizacja zadania – w takim zakresie, w jakim zostało to określone w umowie o realizację zadania.

Warto jednak – nawet nie realizując zadań publicznych i nie kierując swej oferty bezpośrednio do osób, które według naszego rozeznania mogą mieć szczególne potrzeby – zadbać o to, aby informacja o dostępności naszej organizacji lub jej działań była znana potencjalnym odbiorcom naszej oferty.