e-legnickie.pl - Szkoła się uszczelni i wyprodukuje prąd - e-legnickie.pl

Największa złotoryjska szkoła aż się prosi o modernizację, i to od lat. Nieszczelne okna, słabo docieplone ściany z popękanym i uszkodzonym tynkiem, skorodowana i powodująca straty cieplne instalacja centralnego ogrzewania (która nie była poddawana poważniejszym remontom od czasu budowy obiektu i nie jest dostosowana do jego aktualnych potrzeb) – to tylko te największe bolączki placówki przy ul. Wilczej, które coraz mocniej windują rachunki za energię.

W budynku B, czyli dawnym gimnazjum, oddanym do użytku w 1995 r., są klasy, w których w chłodniejsze dni dzieci marzną na lekcjach, bo zimne powietrze wdziera się przez szpary w oknach. Co prawda te najbardziej zdegradowane, które były w tak złym stanie technicznym, że stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, Urząd Miejski w Złotoryi wymienił na przestrzeni ostatnich dwóch lat, na resztę jednak nie starczyło pieniędzy.

Nie najlepiej prezentuje się także drugi budynek – A, czyli ten starszy, wybudowany jeszcze w latach 60., który ponad 10 lat temu był już docieplany. Ze względu na brak obróbek blacharskich na gzymsach woda podczas opadów zalewa elewację i tworzy zacieki, pojawił się też grzyb i powstały na tynku mikropęknięcia, które prowadzają do zawilgocenia warstwy izolującej i spadku jej właściwości cieplnych.

Rok temu obiekt „trójki” przeszedł audyt energetyczny, który wskazał, co trzeba poprawić. Powstał projekt termomodernizacji, na który złotoryjski ratusz zdobył dofinansowanie. Wkrótce ma być ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

Większość prac dotyczyć będzie budynku po gimnazjum . Poza dociepleniem ścian zewnętrznych oraz stropodachu, przez który ucieka najwięcej ciepła, zostaną tutaj częściowo wymienione okna i drzwi wejściowe. Z kolei w budynku A oczyszczona ma być i zabezpieczona przed uszkodzeniami mikrobiologicznymi elewacja, na której pojawi się również obróbka blacharska. Projekt przewiduje ponadto wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz opraw oświetleniowych – na energooszczędne, LED-owe. Na dachach obu budynków zamontowane będą panele fotowoltaiczne o łącznej mocy blisko 50 kilowatopików.

e-legnickie.pl - Szkoła się uszczelni i wyprodukuje prąd - e-legnickie.pl

– Największe wyzwanie stanowi dla nas wymiana grzejników i instalacji. To ogromne przedsięwzięcie, mam nadzieję, że uda się je przeprowadzić w trakcie wakacji, tak by nie przeszkadzało w prowadzeniu zajęć lekcyjnych – podkreśla Danuta Boroch, dyrektorka SP nr 3.

Te wszystkie prace powinny zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną, w czym dodatkowo ma pomóc zainstalowanie systemów monitorujących jej zużycie. W klasach zrobi się cieplej, „trójka” przyczyni się też do zmniejszenia emisji pyłów do atmosfery. Powstrzymana zostanie poza tym dalsza destrukcja elewacji. Ważny jest również walor estetyczny – po wykonaniu ocieplenia i ochrony mikrobiologicznej cały obiekt uzyska nową kolorystykę.

– Liczymy na to, że w istotny sposób zmniejszą się nasze rachunki za ogrzewanie. W tej chwili w miesiącach zimowych płacimy WPEC-owi ok. 30-35 tys. zł miesięcznie za energię cieplną. Cieszymy się też bardzo, że dzięki instalacji fotowoltaicznej będziemy mieli swój prąd, co z znacznym stopniu pozwoli nam się uniezależnić od energetyki, choćby przy wytwarzaniu ciepłej wody użytkowej – tłumaczy dyrektorka szkoły.

Poza dociepleniem projekt przewiduje dostosowanie budynku SP 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych. W starszej części, przy schodach wewnętrznych, zamontowana zostanie elektryczna platforma przyschodowa, która umożliwi korzystającym z wózków dostęp do poziomu parteru. Z kolei na parter budynku B będzie można wjechać po pochylni, która pojawi się przy schodach zewnętrznych.

Termomodernizacja „trójki” jest jednym z większych zadań inwestycyjnych w tegorocznym budżecie Złotoryi. W listopadzie miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 1,7 mln zł ze środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na blisko 3,7 mln zł.

4 400