4 zasady montażu parapetów wewnętrznych | Budujemy Dom

Oto najważniejsze zasady montażu parapetów wewnętrznych:

1) Przestrzeń między ościeżnicą okna a ścianą poniżej należy uszczelnić poliuretanową pianką montażową. Niewłaściwe jest zastępowanie pianki zaprawą, gdyż wtedy wypełnienie to stanie się mostkiem termicznym wychładzającym parapet.

2) Krawędź parapetu powinna być wsunięta pod ościeżnicę okna na głębokość min. 1 cm. Nieco gorszym rozwiązaniem jest osadzenie parapetu na styk z ościeżnicą (miejsce styku należy wypełnić masą uszczelniającą).

3) Dobrze jest zaklinować parapet w otworach głębokości 3-5 cm wyciętych w ścianach, jeśli jednak opiera się na szerokim pasie muru, nie jest to konieczne i wówczas najlepiej przymocować go klejem.

4) Najlepiej, gdy odległość między parapetem i grzejnikiem wynosi 10-20 cm; parapet powinien być na tyle wysunięty, by całkowicie przysłaniał grzejnik (jeśli odległość ta jest mniejsza, parapet nie powinien przysłaniać grzejnika).

Przeczytaj

Małgorzata Cuchfot. Oknoplast