Tunele Tunele W tunelu pod Ursynowem znajdzie się 130 kamer

Monitoring w tunelu

Jak informuje inwestor, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), do centrum trafią informacje z czujników i kamer zainstalowanych w obu nawach. Pracownicy będą monitorować sytuację w tunelu przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

W skład tunelowego monitoringu wejdą liniowe czujniki pożarowe (będą one zlokalizowane pod każdym pasem ruchu) oraz kamery. Możliwa będzie identyfikacja zdarzeń, takich jak jazda pod prąd, a monitoring wizyjny wyposażono w funkcję kontrolującą liczbę pojazdów wjeżdżających do tunelu i z niego wyjeżdżających.

Dodatkowo, co około 125 m, na całej długości obiektu, wybudowano nisze z punktami alarmowymi (po 19 nisz w każdej nawie tunelu), gdzie znajdują się telefony, gaśnice i koce gaśnicze. Zainstalowano również syrenę alarmową.

Tunele Tunele W tunelu pod Ursynowem znajdzie się 130 kamer

Tunel wyposażony będzie również w system zasilania podstawowego i awaryjnego, oświetlenie podstawowe, awaryjne oraz ewakuacyjne. W układzie wentylacji przewidziano instalację systemu pomiaru stężenia tlenku węgla i tlenku azotu.

Sygnał GSM w tunelu pod Ursynowem

Inwestor odpowiedział też na niedawne informacje medialne dotyczące braku sygnału komórkowego w tunelu.

Po otrzymaniu w marcu 2020 r. koncepcji założeń związanych ze wzmocnieniem sygnału GSM w tunelu, podjęliśmy rozmowy z przedstawicielami operatorów komercyjnych sieci telekomunikacyjnych. Tak więc dopiero na początku 2020 r., po przedstawieniu przez operatorów dokumentacji technicznej, rozmowy te nabrały charakteru merytorycznego. Pierwsze rozmowy operatorów z GDDKiA miały miejsce pod koniec 2016 r., ale to dopiero w marcu 2020 r. otrzymaliśmy koncepcję założeń, związanych ze wzmocnieniem sygnału GSM w tunelu, co pozwoliło nam podjąć dalsze rozmowy. GDDKiA wskazała wnioskodawcom warunki, które powinni spełnić w celu zawarcia porozumienia niezbędnego do komercyjnej rozbudowy sieci GSM, jednakże do dziś nie zostały one zaakceptowane. Ponadto ze strony operatorów sieci telekomunikacyjnych pojawiły się dodatkowe wymagania dotyczące usytuowania anten na wyrzutniach spalin - co nie jest możliwe ze względów projektowych – wskazano w komunikacie prasowym, podkreślając, że GDDKiA jest otwarta na dalsze rozmowy z operatorami.

Ursynów – tunel drogowy

Tunel pod Ursynowem jest częścią budowy odcinka drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów o długości 4,6 km. Wjazd do obiektu znajduje się w rejonie ul. Indiry Gandhi i ul. Pileckiego, a wyjazd na skarpie za ul. Nowoursynowską. Tunel powstał z wykorzystaniem metody podstropowej. Umowę na realizację odcinka ekspresówki z tunelem podpisano w grudniu 2015 r. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na czerwiec br. Teraz czas na procedury administracyjno-prawne, których zwieńczeniem będzie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie drogi.

Południowa Obwodnica Warszawy

Południowa Obwodnica Warszawy (S2) ma mieć 18,5 km długości (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu). Trasa usprawni komunikację w mieście (dzielnice: Mokotów, Ursynów i Wawer) oraz w regionie, wiążąc S2 z autostradą A2 i drogami krajowymi. Realizację inwestycji podzielono na trzy zadania, dwa z nich zostały już zakończone. W ich ramach powstały odcinki o długości 6,5 km (Przyczółkowa–Wał Miedzeszyński) i 7,5 km (Wał Miedzeszyński–Lubelska) wraz z ważnymi obiektami inżynieryjnymi: mostem Południowym nad Wisłą oraz estakadami nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym. Obie trasy oddano do użytku w grudniu 2020 r.

Przeczytaj także: Prace wykończeniowe na stacjach II linii warszawskiego metra