Vlog samorządowy: Burmistrz chwali się inwestycją i zarzuca radnym opieszałość w sprawie Akacjowej

Vlog samorządowy: Burmistrz chwali się inwestycją i zarzuca radnym opieszałość w sprawie Akacjowej

Niezwykle pracowity początek roku dla burmistrza Mosiny, Przemysława Mielocha. 4 stycznia opublikowano kolejny Vlog Samorządowy, w którym przekazuje dwie informacje, jak sam podkreśla – jedną dobrą, drugą złą.

Pierwsza z nich dotyczy ulicy Lema, gdzie rozpoczęła się jej budowa, a finał prac planowany jest na połowę bieżącego roku. Całość inwestycji związanej z utwardzeniem, stworzeniem chodników, ścieżek rowerowych i miejsc postoju dla samochodów ciężarowych wyniesie ponad 8 milionów złotych, z czego połowę stanowi pozyskane dofinansowanie. Droga ta ma stać się głównym ciągiem komunikacyjnym dla mieszkańców osiedla oraz zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, chodzącym tą drogą do Szkoły Podstawowej nr 2.

Druga poruszona kwestia dotyczy ulicy Akacjowej w Mosinie. – W ramach prac nad budżetem roku 2022 złożyłem autopoprawkę, tak, aby ulica Akacjowa, a także szereg innych ulic, znalazła się w budżecie, tak, by móc je wybudować z dofinansowaniem z Polskiego Ładu – tłumaczy burmistrz we Vlogu. – Radni Rady Miejskiej nie przyjęli tej autopoprawki i nie uchwalili budowy ulicy Akacjowej. (…) Ja się przyznam, że nie rozumiem takiego postępowania – dodaje.

Radni jednogłośnie podczas sesji rady miejskiej 29 grudnia przegłosowali przekazanie petycji mieszkańców ulicy Akacjowej do burmistrza. Jak argumentują mieszkańcy w petycji, „0,,prośbę swą motywujemy częstym zalewaniem domów oraz garaży podczas dużych ulew, jakie miały miejsce wiosną i jesienią. Należy zaznaczyć, że sąsiednie ulice są już zrobione, problem leżał z pozwoleniem na budowę ulicy Akacjowej i stąd to opóźnienie”. Tak jak piszą mieszkańcy, zgoda na rozbudowę ulic Akacjowej, Grabowej i Jodłowej została wydana 15 czerwca 2021 roku i ma objąć ich utwardzenie wraz z odwodnieniem i budowę kanalizacji teletechnicznej. Procedowanie ulicy Akacjowej trwało wyjątkowo długo ze względu na niestandardową szerokość drogi.

Burmistrz zgłosił cztery autopoprawki, dotyczące uwzględnienia w budżecie remontu dróg (Akacjowa, Gruszkowa, Matejki w Mosinie oraz Tylna w Krośnie) z tym samym uzasadnieniem – zaproponowane kwoty były wymaganym 5% wkładem własnym, by zakwalifikować je do realizacji w ramach Polskiego Ładu. Jak informują radni, autopoprawki pojawiły się dopiero 23 grudnia, a 6 dni później miały być już zatwierdzone przez radę. – Nie zaakceptowaliśmy ich, bo chcieliśmy temat przedyskutować w styczniu, a wnioski do Polskiego Ładu można składać do 15 lutego. To, że zostały odrzucone podczas grudniowych głosowań, absolutnie nie przekreśla ich realizacji w najbliższym roku, a podjęcie decyzji o przekazaniu petycji do burmistrza jedynie czynnością formalną – zwracają uwagę radni.

Ulica Tylna w Krośnie została uwzględniona w autopoprawkach burmistrza, choć nie ma wydanego jeszcze pozwolenia na budowę, które miało pojawić się już w minionym roku. W propozycjach burmistrza nie znalazła się za to ulica Olchowa, której mieszkańcy składali na ręce burmistrza petycję w lipcu 2020 roku i otrzymali pisemne zapewnienie, że „mając na uwadze ograniczone środki finansowe w budżecie na rok 2021, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót budowlanych obejmujących wykonanie ulicy Olchowej w Mosinie zostanie złożone jako propozycja do projektu budżetu na rok 2022”.

Do budżetu na bieżący rok uwzględnienie opracowania dokumentacji technicznej dla ulic Olchowej i Jarzynowej nie wprowadził jednak burmistrz, a radni.– Bardzo dużym problemem w gminie jest brak rankingu dróg, według których ulice byłyby utwardzane, stąd wrażenie przypadkowości propozycji ich remontów – mówią nam radni. Dodają też, że chcieliby w pierwszej kolejności zakończyć budowę ulic w okolicy Leszczyńskiej i Torowej.

Vlog samorządowy: Burmistrz chwali się inwestycją i zarzuca radnym opieszałość w sprawie Akacjowej

Czy sprawa ulicy Akacjowej jest stracona, jak sugeruje we Vlogu burmistrz, czy jednak radni pochylą się nad tą sprawą – będziemy informować najpewniej jeszcze w tym miesiącu.

AKTUALIZACJA: W związku z zarzutami burmistrza wobec radnych, głos w sprawie zabrał Jan Marciniak z Klubu Radnych „OdNowa”, komentując vloga burmistrza na profilu Facebook’owym klubu.

„Powód odrzucenia autopoprawek burmistrza w tym m.in. budowy ul. Akacjowej jest nad wyraz prozaiczny. Nie można jednak streścić go jednym zdaniem. Zacznijmy zatem od projektu budżetu.

Burmistrz przedkłada go radnym do 15 listopada i tak uczynił. Od tego dnia nad projektem obradują tylko radni. W tymże projekcie nie było ul. Akacjowej. 7 grudnia Komisja Budżetu i Finansów przyjęła swoje wnioski, a także te, które zgłosili radni, inne komisje i klub radnych OdNowa. 9 grudnia stanowisko Komisji i Budżetu ląduje na biurku Burmistrza. 20 grudnia do Rady wpływa petycja mieszkańców ul. Akacjowej. Zgodnie z opinią prawną rada powinna podjąć uchwałę o przekazaniu petycji Burmistrzowi.23 grudnia(dzień przed świętami) radni otrzymują wielostronicowe pismo Burmistrza, w którym ustosunkował się do wniosków Komisji. Jedne zaakceptował, inne nie i przesyła zarazem kilkadziesiąt autopoprawek do projektu budżetu.Dla mnie i dla większości radnych takie potraktowanie przez Burmistrza pracy radnych było nie na miejscu. Jego autopoprawki burzyły wielodniową pracę radnych. Dlatego podczas sesji budżetowej 29 grudnia radni w zdecydowanej większości odrzucili autopoprawki.Wracając do petycji mieszkańców ul. Akacjowej. Radni wprowadzili ten punkt, po punkcie, w którym miało być głosowanie na budżetem 2022 i petycja została przekazana Burmistrzowi do rozpatrzenia.Sprawa ul. Akacjowej nie jest zamknięta, przeciwnie. Widzimy realizację tej ulicy w ramach dofinansowania.Niebawem okaże się jakie będziemy mieli wolne środki. Moim zdaniem będą spore, być może ok. 10 mln. Zgodnie z wolą rady Burmistrz rozpatrzy petycję, a następnie przekaże swoje stanowisko radnym.Powtarzam, sprawa nie jest zamknięta.Z poważaniem,Jan Marciniak”.

Ulica Akacjowa w Mosinie

Ulica Lema w Mosinie

Artykuły o podobnej tematyce:

  1. Radni nie udzielili absolutorium burmistrzowi. Czeka nas referendum?
  2. Nie będzie referendum w sprawie odwołania burmistrza. Rzadka sytuacja po głosowaniu nad absolutorium
  3. Z budżetu gminy do spółki basenowej płyną kolejne środki
  4. Radni przyjęli budżet dla Mosiny. Ponad sto poprawek nowego klubu
VN:F [1.9.22_1171]Dodawanie...Ocena artykułu: 9.8/10 (Głosujących: 6)