Aż 30 kamer! Odcinkowy pomiar prędkości na S8 już rejestruje wykroczenia

2021-11-248:56

Odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8 już działa! Nowe miejsca objęte automatyczną kontrolą prędkości obejmują warszawski odcinek trasy S8. System 30 kamer już rejestruje wykroczenia kierowców. Koszt montażu urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości na trasie S8 wyniósł blisko 4 mln zł.

W dniu 23 listopada w południe ruszyły kontrole na trasie S8 z wykorzystaniem odcinkowych pomiarów prędkości. Kontrole prowadzone są pomiędzy ul. Łabiszyńską w Warszawie a ul. Szpitalną w Markach oraz między węzłem Warszawa Zachód a miejscowością Blizne Łaszczyńskiego. Kamery monitorujące wszystkie pasy ruchu rozwieszono na bramownicach. Pomiary są prowadzone w obu kierunkach na wszystkich nitkach głównego ciągu trasy S8. Na kontrolowanych odcinkach, pojazdy osobowe mogą poruszać się z prędkością do 120 km/h, a ciężarowe z prędkością do 80 km/h. Kierowcy nie powinni być zaskoczeni kontrolami. O prowadzonych pomiarach informują ich odpowiednie znaki.

Aż 30 kamer! Odcinkowy pomiar prędkości na S8 już rejestruje wykroczenia

Polecany artykuł:

Aż 39 nowych pomiarów odcinkowych na polskich drogach! Staną również na autostr…

W sumie zainstalowano 30 kamer, które kontrolują łącznie 14 km trasy S8. Na podstawie czasu wjazdu i wyjazdu pojazdu z kontrolowanego odcinka drogi system automatycznie określi jego średnią prędkość. Funkcjonalność systemu umożliwi przyporządkowanie do pojazdu, którym przekroczono prędkość, szeregu danych, w tym m.in.: miejsca, daty i czasu pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalnej dozwolonej prędkości. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Zarejestrowane zdjęcia będą przesyłane online do systemu centralnego CANARD.

Kluczową zaletą odcinkowych pomiarów prędkości jest możliwość nakłonienia kierowców do ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka, co istotnie wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Rafał Mądry