Artykuły - Nowa perspektywa wokół kampera

Czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda? A co z pieszymi, rowerzystami? Manewry cofania i generalnie orientacja kierującego może być szczególnie utrudniona w przypadku kierowania samochodami o ograniczonej widoczności, np. dostawczymi, ciężarowymi, autobusami czy z zabudową specjalną – a takimi są kampery.

Według badań przeprowadzonych w Australii, blisko 80% kierowców odczuwa pewien rodzaj stres lub dyskomfort za kierownicą. Co jest temu winne? Prawie 60% respondentów wskazało na parkowanie równoległe. Kierowcy najczęściej martwią się, że podczas manewru nazbyt wstrzymają ruch lub zarysują stojący obok samochód.

Przywołanie wyników badań zrealizowanych w kraju, w którym caravaning jest od lat przyjętym sposobem na życie, ma o tyle sens, że w klasycznych kamperach regułą jest brak lusterka wstecznego. Zerowa widoczność „do tyłu” to jedno utrudnienie. Typowa zabudowa kempingowa to ściana bez okna, a do niej przymocowany np. bagażnik rowerowy.

Bezpieczeństwo

To określenie bardzo często używane w kontekście samochodów. Dostępne na rynku rozwiązania asystujące kierowcy podczas parkowania to powszechnie kojarzone z autami osobowymi czujniki parkowania i kamery cofania. Prosta, ale skuteczna technologia, w którą wyposażona jest już większość dzisiejszych samochodów. Tu adekwatny komentarz.

- W raporcie o wypadkach drogowych w Polsce w roku 2020 opracowanym przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji nieprawidłowe cofanie zostało uznane za przyczynę 331 wypadków, w których rannych zostało 330 osób. Jest to trzecia najczęstsza przyczyna potrąceń pieszych z winy kierującego – zwraca uwagę Hubert Kowieski – Zastępca Kierownika Laboratorium Badań Pojazdów w Łukasiewicz – PIMOT.

Masz kampera? Masz najpewniej dłuuuugi ogon

Wsparciu kierowcy oraz minimalizacji zdarzeń drogowych związanych z nieprawidłowym cofaniem mają służyć kamery cofania czy czujniki odległości wspomagające parkowanie.

- Stają się one coraz częściej standardowym wyposażeniem samochodów. Coraz powszechniejsze są również systemy monitorujące martwe pole. Z pewnością legislatorzy dostrzegają poprawę bezpieczeństwa związaną ze stosowaniem urządzeń wspomagających kierowcę podczas cofania i ostrzegających o możliwej kolizji podczas ruszania, dlatego zdecydowano się wprowadzić je jako obowiązkowe wyposażenie pojazdów – kontynuuje specjalista z laboratorium badawczego.

Poprawie w odniesieniu do orientacji w kwestii bliskości niechronionych przeszkód i innych użytkowników dróg, mają służyć nowe przepisy. Mowa tu dwóch regulaminach ONZ, których wdrożenie w nowo homologowanych pojazdach ma przysłużyć się poszerzeniu pola widzenia. I oczywiście minimalizacji skutków zdarzeń drogowych.

O czy mowa?

O nowych wytycznych dla producentów pojazdów. Regulamin nr 158 dotyczy homologacji urządzeń wspomagających cofanie i pojazdów silnikowych w odniesieniu do orientacji kierowcy co do obecności niechronionych użytkowników drogi z tyłu pojazdu. Oznacza podwyższenie wymogów dla pojazdów kategorii M i N (potocznie: od samochodów osobowych, przez samochody dostawcze i autobusy, po samochody ciężarowe), a też w odniesieniu do systemu informowania przy ruszaniu o obecności pieszych i rowerzystów. Otóż regulamin 159 ONZ ma zastosowanie dla pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3, czyli np. autobusów lub cięższych samochodów dostawczych oraz ciężarowych. W tych pojazdach ryzyko związane z potrąceniem pieszego lub rowerzysty podczas ruszania jest zdecydowanie większe niż w przypadku samochodów osobowych.

M2 to pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 5 t; kategoria M3 to pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 5 t.

Artykuły - Nowa perspektywa wokół kampera

Regulamin 158 i 159

Oba nowe regulaminy Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) weszły w życie 10 czerwca 2021 r. Ich stosowanie nakazano od 6 lipca 2022 r. A to istotna zmiana dla producentów pojazdów kempingowych.

Regulamin EKG ONZ nr 158 ustala jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń wspomagających cofanie i pojazdów silnikowych w odniesieniu do orientacji kierowcy co do obecności niechronionych użytkowników drogi z tyłu pojazdu [2021/828]. Głównym zadaniem lusterek wstecznych bliskiego zasięgu oraz kamer cofania jest zapewnienie widoczności z tyłu pojazdu w odległości pomiędzy 0,3 m a 3,5 m za pojazdem na szerokości odpowiadającej szerokości pojazdu.

- Od kamer cofania wykorzystywanych w tym celu oraz czujników odległości dodatkowo wymaga się, aby spełniały wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej – kontynuuje Hubert Kowieski z Laboratorium Badań Pojazdów w Łukasiewicz – PIMOT.

- Firmy zabudowujące lub producenci urządzeń widzenia pośredniego mogą uzyskać w Łukasiewicz – PIMOT potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych niezbędnych w procesie homologacji typu.

To o tyle istotne, że w regulaminie 158 określono warunki, w których system wspomagający cofanie powinien pozostawać aktywny, to jest od chwili włączenia biegu wstecznego, do momentu osiągnięcia prędkości 16 km/h, lub przebycia dystansu 10 metrów, lub czasu działania do 10 sekund, lub wyłączenia biegu wstecznego.

Z kolei w Regulaminie 159 określono warunki, w jakich sygnał informacyjny ma ostrzegać kierowcę o zbliżającym się ryzyku zderzenia. Ów sygnał musi być przekazany kierowcy w formie optycznego sygnału informacyjnego zauważalnego i łatwo weryfikowalnego przez kierowcę z jego siedzenia.

6 lipca 2022 roku – co się zmieni?

Warto powtórzyć, że omawiane przepisy dotyczą homologacji pojazdów, czyli procesu dopuszczenia nowych samochodów do sprzedaży. Procedury, w ramach których producent uzyskuje wszystkie wymagane świadectwa homologacji typu WE/UE – w tym przypadku dla przedmiotów wyposażenia w ramach Reg. 158 i 159. A to oznacza, że…

- Właściciele lub użytkownicy już zarejestrowanych samochodów nie mają się czym martwić. Lecz przy tej okazji warto przemyśleć kwestię widoczności przestrzeni za pojazdem z miejsca kierowcy podczas cofania lub przed pojazdem podczas ruszania do przodu. Być może warto doposażyć samochód w kamerę cofania, czujniki odległości lub dodatkowe lusterko albo odpowiednio je ustawić, aby obejmowały dostatecznie duży obszar lub ostrzegały kierowcę o zagrożeniu kolizją - zauważa nasz rozmówca.

Przewidywane skutki nowych wytycznych dla producentów

Komisja Europejska oszacowała, że wprowadzenie nowych przepisów dla producentów pojazdów pozwoli rocznie uchronić życie 860 osób, a w odniesieniu do poważnych uszczerbków na zdrowiu blisko 10 tys. osób w całej Unii Europejskiej.

Czy można oczekiwać, że na rynku wtórnym pojawi się teraz wzmożony popyt na montaż urządzeń typu kamera-monitor lub innych rozwiązań „poszerzających” pole widzenia? Cóż, propozycja rozwiązań aftermarketowych jest niemała, by każdy kamper gwarantował kierowcy niezakłóconą obserwację bezpośredniego otoczenia pojazdu. Co innego, że rozwiązania tego typu do tanich raczej nie należą.

Fot. R. Dobrowolski i materiały firm: FCA Italy S.p.A., Dometic, PIMOT