Urząd Morski w Gdyni będzie rozbudowany. Przy ul. Chrzanowskiego powstanie nowy obiekt

Urząd Morski w Gdyni będzie rozbudowany. Przy ul. Chrzanowskiego powstanie nowy obiekt

2021-12-299:46

Urząd Morski w Gdyni zostanie powiększony o budynek biurowo-warsztatowo-magazynowy. Przygotowany został już grunt pod budowę obiektu. Zajęła się tym firma Soletanche Polska na mocy umowy zawartej z Urzędem Morskim w Gdyni. Dowiedz się więcej o inwestycji.

Urząd Morski w Gdyni już kilka lat temu rozpoczął starania o budowę nowego obiektu, do którego mogłyby zostać przeniesione funkcje magazynowe oraz te związane z obsługą floty samochodowej. Dziś wiadomo, ze nowy budynek biurowo-warsztatowo-magazynowy powstanie w Gdyni, na działce przy ul. Chrzanowskiego 10.

Trzeba dodać, że dotychczasowa baza transportowa Urzędu Morskiego w Gdyni musi zostać częściowo zlikwidowana, głównie z uwagi na miejskie plany dotyczące budowy tzw. „Nowej Węglowej", czyli drogi, która ma odciążyć „stare" śródmieście. Dodatkowo, magazyn centralny, który znajduje się na terenie Portu Gdynia jest w bardzo złym stanie technicznym, dlatego nowy budynek biurowo-warsztatowo-magazynowy jest bardzo potrzebny.

Rozbudowa Urzędu Morskiego w Gdyni - aktualności

W ramach inwestycji firma Soletanche Polska zrealizowała już wzmocnienia pod projektowany budynek wielofunkcyjny. Zadaniem firmy było wykonanie 599 pali przemieszczeniowych długości 10 m oraz platformy roboczej pod nowy obiekt. Zgodnie z założeniami, wykonawca rozpoczął prace budowlane w październiku 2021 i zakończył je w IV kwartale 2021. Aktualnie trwają odbiory.

Czytaj też o innych realizacjach Soletanche Polska:

Sure is For Shore - czyli Soletanche dla wybrzeża

Soletanche Polska realizując fundamentowanie specjalistyczne obiektów infrastruktury portowej oraz administracji morskiej buduje portfolio marki ForSHORE. Inwestycje związane z rozbudową infrastruktury portowej oraz administracji morskiej to istotny element strategii rozwoju Soletanche Bachy na świecie.

ForSHORE działa jako generalny wykonawca realizując wszystkie cztery etapy rozwoju infrastruktury: finansowanie, projektowanie, budowa i utrzymanie. Oferuje pełen zakres możliwości w zakresie infrastruktury portowej, czyli: pirsy, nabrzeża, suche doki, śluzy, falochrony, dalby, fundamenty pod platformy, zbiorniki magazynowe i budynki, wyjścia/wejścia portowe do morza. Zespół projektowo-wykonawczy złożony jest z osób pracujących dla Soletanche Bachy na całym świecie.

Żegluga stanowi 80% światowego transportu towarów i szybko się rozwija. Na każdym kontynencie realizowane są liczne projekty w zakresie infrastruktury portowej, obejmujące tworzenie nowych terminali, rozbudowę istniejących nabrzeży, pogłębianie portów operacyjnych, itp. Porty są kluczowym elementem dla globalnego handlu i mogą być istotnym zasobem dla lokalnych gospodarek.

MaSa