Monitoring miejski w Łomży. Ponad 200 kamer obserwuje ulice, parki, osiedla [VIDEO]

W Łomży monitoring miejski to ponad 200 kamer obsługiwanych przez straż miejską. Są zainstalowane na głównych skrzyżowaniach, w parkach, na osiedlach, w rejonach szkół. Mieszkańców miasta obserwuje więc podobna liczba kamer, którą spotkamy w stolicy naszego województwa. Dzięki nagraniom udało się m.in. zatrzymać sprawców zniszczenia kładki przy ul. Wesołej czy szaletu miejskiego w parku Jana Pawła II.

W Białymstoku, w centrum, wewnątrz osiedli oraz na skrzyżowaniach ulic, zainstalowanych jest 238 kamer monitoringu (stan na początek sierpnia). Łomża może pochwalić się równie dobrym wynikiem.

Monitoring miejski w Łomży. Ponad 200 kamer obserwuje ulice, parki, osiedla [VIDEO]

W naszym mieście operatorzy monitoringu pracują od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym. Na każdej zmianie obecnych jest 2 operatorów. Mają oni możliwość bezpośredniego kontaktu z dyżurnym policji oraz dyżurnym i patrolami straży miejskiej. W ponad 100 przypadkach, na wystąpienie policji, operatorzyprzekazywali nagrania mające służyć za materiał dowodowy w prowadzonych przez policję sprawach.

W tym roku, dzięki monitoringowi, udało się ustalić sprawców kilkunastu czynów zabronionych (niekoniecznie przestępców). Najwięcej wykroczeń ujawnionych bezpośrednio przez operatorów monitoringu miejskiego dotyczy spożywania alkoholu w miejscu publicznym i zaśmiecania miejsc publicznych. Do tego dochodzą zniszczenia urządzeń użyteczności publicznej (kosze na śmieci, ławki), zniszczenia zieleni (parkowanie pojazdów lub zachowanie młodzieży) czy blokowanie ruchu drogowego przez pojazdy, które uległy uszkodzeniu. Operatorzy namierzają także uszkodzenia w infrastrukturze drogowej oraz lokalizują osoby leżące na chodnikach i ławkach. Jednym z miejsc, które dostarcza im sporo pracy, jest np. park Jana Pawła II.

Roczny koszt utrzymania monitoringu miejskiego wynosi około 300 tys. zł. W skład tych kosztów wchodzą m.in. wynagrodzenie obsługi, konserwacja monitoringu, opłaty za łącze internetowe i energię elektryczną. W planach jest także modernizacja łomżyńskiego monitoringu.