Władze miasta - Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Jacek Piotr WójcickiPrezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (ur. 1981 r.)Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów licencjackich na kierunku Organizacja i Obsługa Rekreacji i Turystyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie oraz studiów podyplomowych: Coachingu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Marketingu i Doradztwa Politycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Public Relations UAM w Poznaniu oraz Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie. W latach 2006-2014 wójt Gminy Deszczno, wiceprezes zarządu Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego (od 2011), wiceprzewodniczący zarządu Związku Celowego Gmin MG-6 (od 2011), radny oraz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy Deszczno (2002-2006), członek komitetu monitorującego LRPO z ramienia Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz Lubuskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Strażak - ratownik, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Deszcznie oraz wolontariusz Fundacji ,,Mam Marzenie”, organizował pomoc dla powodzian, współorganizował wypoczynek dla dzieci z terenu zalanej gminy Gąbin.Otrzymał brązowy medal za zasługi dla policji, brązowy medal za zasługi dla obronności kraju oraz srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa. W 2010 r. zajął drugie miejsce w plebiscycie Pulsu Biznesu ,,Samorządowiec roku 2010”, dwa lata później został w nim wyróżniony jako Samorządowy Menedżer Regionu.Zainteresowania: samorząd, logistyka, góry. Jacek SzymankiewiczI Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju (ur. 1973 r.)Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Specjalista z zakresu gospodarki nieruchomościami i procesu inwestycyjnego. Prawnik administratywista, z kilkunastoletnim doświadczeniem szkoleniowym. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Nadawania Uprawnień i Licencji Państwowych w zakresie gospodarki nieruchomościami. W latach 1997-2009 pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie, następnie od 2009 do 2014 r. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie. Zainteresowania: sport, literatura faktu, strategiczne gry planszowe.Małgorzata DomagałaZastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych (ur. 1967 r.)Jest ekonomistą, doświadczonym pracownikiem sektora administracji publicznej i samorządowej. Zajmowała się pozyskiwaniem funduszy europejskich. Była dyrektorem Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Była też szefem biura Zachodniej Izby Gospodarczej. Pracowała w Wyższej Szkole Biznesu.Zajmowała się zagadnieniami społecznymi. Była kierownikiem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie. W subregionie gorzowskim doprowadziła do podpisania umów partnerskich, powołujących klaster Centów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej. W minionej kadencji samorządowej była starostą gorzowskim. Doprowadziła do spłaty wielomilionowego zadłużenia wobec pracowników szpitala w Kostrzynie. Przyczyniła się do powstania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim.

Iwona Olek

Władze miasta - Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki

Z wykształcenia ekonomista, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła również studia doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim w dziedzinie ekonomii o specjalności finanse publiczne oraz Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, pod patronatem Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w zakresie funduszy europejskich. Jest autorką publikacji naukowych dotyczących między innymi finansów jednostek samorządu terytorialnego.Zastępca prezydenta jest doświadczonym pracownikiem samorządu. W Urzędzie Miasta Gorzowa pracuje od 2002 roku. Od ponad 15 lat zajmuje się pozyskiwaniem funduszy unijnych, partnerstwem samorządów, programowaniem strategicznym. Iwona Olek od 2013 roku była kierownikiem Referatu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a od 2016 roku – dyrektorem Wydziału Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego. W ostatnich latach koordynowała prace związane z rozszerzeniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa. W tym czasie - z pięciu do dziesięciu - zwiększyła się liczba samorządów, tworzących gorzowski Miejski Obszar Funkcjonalny. Iwona Olek koordynowała również prace nad Strategią Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030 r., która została przyjęta w sierpniu br.Jest członkiem zespołu ds. Krajowej Polityki Miejskiej przy Instytucie Rozwoju Miast i Regionów w zakresie komponentu Gospodarka i rynek pracy.Prywatnie interesuje się literaturą, muzyką rockową i malarstwem.

Eugeniusz Kurzawski Sekretarz Miasta(ur. 1959 r.)Eugeniusz Kurzawski, urodził się w Poznaniu, jest absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Ma 26-letnie doświadczenie w administracji samorządowej. Przez wiele lat był wiceburmistrzem Witnicy. Specjalizuje się zamówieniach publicznych, pozyskiwaniu środków UE, innowacjach w sferze społecznej, reorganizacji i nadzorze nad placówkami oświatowymi. Agnieszka KaczmarekSkarbnik Miasta(ur. 1978 r.)Gorzowianka, absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku marketing i zarządzanie oraz studiów podyplomowych zorganizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dla skarbników i sekretarzy w zakresie Akademii Liderów Samorządowych na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Absolwentka wielu kursów i szkoleń z zakresu budżetu, finansów, rachunkowości i podatków. Dyplomowany księgowy oraz biegły rewident z doświadczeniem w badaniu i przeglądzie sprawozdań finansowych spółek komunalnych. Od 2004 r. członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a od 2010 r. członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Oddziale Okręgowym w Gorzowie. Przez pięć lat pracownik Wydziału Budżetu i Rachunkowości Urzędu Miasta w Gorzowie, później, przez siedem lat - skarbnik Gminy Deszczno. W wolnych chwilach lubi słuchać poezji śpiewanej lub popływać na Słowiance.