Sztuczna inteligencja w sklepach Carrefour - Wiadomości Handlowe

Sztuczna inteligencja w sklepach Carrefour - Wiadomości Handlowe

Nieustannie zmieniające się trendy w branży retail i współczesne wyzwania społeczne sprawiają, że sieci handlowe muszą rozwijać nowe formaty sprzedażowe, które sprostają technologicznym wymaganiom przyszłości. Firma MarketLab, dostarczająca sklepom innowacyjne rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, od dawna pokazuje, że jest integralną częścią tej ewolucji. Współpraca spółki z siecią Carrefour zapowiada milowy krok w obszarze optymalizacji procesów sprzedaży i supply chain na wielu płaszczyznach.

Ostatnie wydarzenia związane z pandemią przyniosły istotne zmiany zachowań konsumenckich. W kwestii czynników decyzyjnych obserwujemy wzrost znaczenia łatwości dokonywania zakupów. Z tego właśnie względu następuje dynamiczny rozwój nowoczesnych sklepów typu convenience. Idąc za tym trendem Carrefour stale poszerza swoją sieć o kolejne jednostki. To z kolei wymaga ciągłego wdrażania usprawnień pozwalających na utrzymanie standardów organizacyjnych na jak najwyższym poziomie.

Pierwszym krokiem w kierunku wspomnianych usprawnień jest wyposażenie sklepów Carrefour w opracowany przez MarketLab system SmartEye. Ma on na celu digitalizację procesu zarządzania asortymentem poprzez wykorzystanie technologii automatycznej analizy obrazu półki sklepowej.

SmartEye pełni funkcję nowoczesnego audytora handlowego, monitorującego ułożenie produktów oraz dostępność artykułów zgodnie z przypisaną listą asortymentową. Inteligentna analiza ekspozycji przeprowadzana zostaje bez udziału czynnika ludzkiego – natomiast z wykorzystaniem obrazu z kamery, który następnie przesyłany jest do chmury. Wówczassystem przetwarza ujęcie i dzięki temu następuje rozpoznanie, jakichproduktów nie ma w danym momencie na półce, jakie produktywymagają zmiany położenia, uzupełnienia lub znajdują się na niewłaściwym miejscu.

Sztuczna inteligencja w sklepach Carrefour - Wiadomości Handlowe

Technologia może gromadzić również informacje o zasobach lub brakach magazynowych, w wyniku czego jest w stanie zasugerować dopełnienie półki lub potrzebę sporządzenia zamówienia. System działa z dokładnością aż do 100%, pozyskując najistotniejsze dane, pozwalające na utrzymanie najwyższego poziomu prezentacji asortymentu w sklepie.

Automatyzacja audytu minimalizuje ryzyko błędu, którym obarczona jest manualna, ludzka kontrola półki sklepowej, a usystematyzowane dane pozwalają na skuteczne diagnozowanie obszarów problematycznych oraz podjęcie przez sieć kolejnych działań strategicznych. Radykalna redukcja braków oraz efektywne zarządzanie planogramem bez wątpienia wpływają na wzrost satysfakcji klienta, a za wspomnianą satysfakcją stoją z kolei korzystne dla sieci efekty biznesowe.

Skuteczność rozwiązania w Carrefour możemy obserwować już teraz, analizując wskaźniki pierwszych adaptacji systemu. W sklepach, w których wdrożono SmartEye, dynamika sprzedaży od momentu wdrożenia była średnio o 32 punkty procentowe wyższa, niż w sklepach o tej samej charakterystyce, w których nie zainstalowano technologii. Warto również wspomnieć, że najwyższa różnica w dynamice wzrostu sprzedaży wynosiła aż 57 punktów procentowych w skali jednego miesiąca – na korzyść implementacji technologii.

Tak obiecujące wyniki sprawiają, że rozwiązania MarketLab mają szansę zaistnieć, zarówno w sklepach formatu Express, jak i super- i hipermarketach. Innowacje tworzone przez łódzką firmę dowodzą, że rewolucja handlowa staje się rzeczywistością, a działania implementowane w Carrefour sprawiają, że francuska sieć jest jednym z prekursorów rozwiązań sprzedażowych z kategorii smart.