Jaki sposób na wyrzut spalin z kotła jest lepszy? Boczny czy pionowy?

Przewód spalinowy pełni dwie bardzo ważne funkcje

Przewód spalinowy pełni dwie bardzo ważne funkcje - jest to konstrukcja przewodowa służąca do odprowadzania produktów spalania z urządzeń grzewczych do atmosfery, która odpowiada także za wytwarzanie w pomieszczeniu, w którym umieszczone jest palenisko urządzenia grzewczego, odpowiedniego podciśnienia, dzięki czemu możliwe jest efektywne zasysanie przez otwory wentylacyjne powietrza niezbędnego do spalania. Ta druga funkcja jest pełniona tylko w kominach, które działają na zasadzie naturalnego ciągu kominowego.

Kominy składają się z kilku części: komina, czopucha, instalacji spalinowej, wylotu i wlotu spalin, a także przewodu kominowego. Typ instalacji spalinowej jest ściśle uzależniony od rodzaju wybranego przez inwestora urządzenia grzewczego. Producenci podają wymagania, które musi spełniać taka instalacja, aby zapewnić efektywne grzanie i bezpieczeństwo.

Dopiero po dokładnym zapoznaniu się ze specyfikacją techniczną urządzenia można zaczynać projektowanie instalacji spalinowej i dobieranie odpowiednich typów przewodów.W dzisiejszym wpisie skupimy się na dwóch rodzajach odprowadzania spalin: przewodzie pionowym i wyrzucie bocznym. Opiszemy ich specyfikę i wyjaśnimy, kiedy brać pod uwagę te rozwiązania.

Jaki sposób na wyrzut spalin z kotła jest lepszy? Boczny czy pionowy?

Czym charakteryzuje się przewód pionowy i jakie ma zastosowania?

W większości budynków stosuje się przewody pionowe. Przepisy określają kierunek prowadzenia takich przewodów w obiektach budowlanych i powinien być on właśnie pionowy. Dopuszczalne są lekkie odchylenia od pionu na odcinku nie dłuższym niż 2 m. Przewody spalinowe muszą być wykonane z materiałów niepalnych i powinny być umieszczone wprzewodzie kominowym znajdującym się w ścianie budynku. Typ zastosowanego przewodu pionowego musi być zawsze zgodny z rodzajem urządzenia grzewczego i mieć zapewnioną minimalną wysokość, aby móc efektywnie spełniać swoją funkcję (minimum 4 m dla kotłów opalanych gazem, a 5 m dla kotłów opalanych olejem opałowym).

Czym charakteryzuje się wyrzut boczny i kiedy można go stosować?

Wyrzut boczny to rozwiązanie umożliwiające odprowadzanie spalin przez ścianę budynku. Nie można go jednak założyć w każdym budynku. Dozwolone jest stosowanie ich tylko do kotłów grzewczych o ściśle określonej mocy nominalnej (nie może ona przekraczać 21 KW w przypadku budynków wolno stojących jednorodzinnych lub zagrodowych oraz 5 KW w pozostałych budynkach mieszkalnych), a jego umiejscowienie na ścianie nie może być przypadkowe - musi zostać zachowana określona przepisami odległość od okien, drzwi, okapów itp., a także odpowiednia wysokość ponad ziemią (nie wyżej niż 2,5 m nad poziomem terenu).

Wyrzut boczny należy stosować jako alternatywę dla pionowego odprowadzania spalin z kotła. Jego założenie zaleca się, kiedy nie ma możliwości zastosowania tradycyjnego przewodu pionowego. Jest to rozwiązanie polecane do budynków, w których przeprowadzana jest modernizacja instalacji grzewczej i pojawiają się problemy z odprowadzaniem spalin przez istniejący komin.

Wyrzut boczny sprawdza się również w sytuacjach, gdy inwestor ma zamiar dodać do swojej instalacji grzewczej drugi kocioł (np. gazowy kocioł wiszący), aby zapewnić sobie lepsze parametry cieplne. W takich przypadkach zdarza się, że w istniejących szachtach kominowych nie ma już miejsca potrzebnego do umieszczenia dodatkowego odprowadzenia spalin z nowego urządzenia, więc odprowadzenie boczne jest jedyną możliwą opcją.

źródło i zdjęcia: komin-Flex