Idea „zielonego miasta” w strategii rozwoju Kutna? Sprawdź, co mogłoby się zmienić

Idea „zielonego miasta” w strategii rozwoju Kutna? Sprawdź, co mogłoby się zmienić

Kutno Napisane przez:PanoramaKutna.plponiżej dalsza część artykułu

Kutno zielonym miastem! Z taką propozycją do władz miasta wystąpił radny Robert Małachowski. W obszernej interpelacji wyjaśnia na czym polega idea green city. Czy projekt zostanie wdrożony w najbliższych latach w strategii miasta?

„Zwracam się z propozycją ustanowienia idei „zielonego miasta” (ang. green city) jednym z kluczowych założeń strategii rozwoju Kutna na kolejne lata. Idea ta jest przedmiotem badań wielu naukowców w Polsce i na całym świecie. Jednym z nich jest Pani mgr Anna Hulicka, która w zeszycie prac geograficznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w jasny i przystępny sposób, przedstawia przekrojowo założenia idei „zielonych miast” oraz wpływ miast rozwijanych zgodnie z tą ideą, na jakość życia mieszkańców” – pisze w interpelacji do prezydenta Kutna radny Robert Małachowski.

Idea „zielonego miasta” w strategii rozwoju Kutna? Sprawdź, co mogłoby się zmienić

Na początku przybliżania tematyki „zielonych miast”, należy bardzo wyraźnie podkreślić, iż idea ta nie jest żadną nowością. Powstała już w XIX wieku pod postacią koncepcji „miast ogrodów”, których prekursorem był Ebenezer Howard. Opisał on w swojej publikacji pt. „Garden Cities of Tomorrow” jak należy zarządzać przestrzenią miejską i ją kształtować, szczególnie tą położoną daleko od aglomeracji przemysłowych. Idea ta zyskuje uznaniedopiero dziś, w XXI wieku, w związku z coraz większą świadomością ludzi o konieczności ochrony środowiska. Zgodnie z zasadami planistycznymi Howarda, w miastach miały znajdować się „zielone pasy ochronne” oraz centralny park miejski pełniący funkcję zdrowotną. Miasta tego typu miały łączyć w sobie wszystko to, co najlepsze można znaleźć w miastach oraz wsiach. Pojęcie „miast zielonych” z czasem zaczęło ewoluować do coraz to nowszych postaci. W rozumieniu zagranicznych naukowców koncepcja „miast zielonych” jest związana stricte z zielenią miejską, która ma wpływać pozytywnie na stan środowiska oraz na klimat. Osobną ideą w rozumieniu wspomnianych naukowców jest dbanie o „dobrostan ludzi”, polegający m.in. na zrównoważonym rozwoju, wyrównywaniu szans społecznych, dbaniu o dobre samopoczucie w miejscu zamieszkania, i co najważniejsze w obecnych czasach – o zdrowie. Obie te koncepcje zostały włączone przez polskich naukowców do idei „zrównoważonego rozwoju”, która to z kolei może być realizowana w ramach „zielonych miast”.

poniżej dalsza część artykułu

Pomysł realizacji idei „miasta zielonego”, nawet w takim mieście jak Kutno, nie musi być wizją utopijną. Powszechnie znanym problemem jest dostrzeganie szans na poprawienie jakości życia mieszkańców wyłącznie w ogromnych inwestycjach (przez dużą literę „I”). Wszelkie inne próby zmian (szczególnie tych małych) są traktowane jako porażka, którą nie warto się chwalić. Tymczasem z dużym powodzeniem, każda nawet najdrobniejsza innowacja (przez małą literę „i”) jest w stanie wnieść wiele dobrego do życia kutnian. W związku z powyższym konieczne jest opracowanie pakietu „zielonych zmian”, które możemy zastosowaćw Kutnie. Uważam, że można je podzielić na dwa najważniejsze segmenty, wynikające bezpośrednio z uogólnionej definicji „miasta zielonego” (w rozumieniu polskich naukowców):

  1. „Miasto zielone” – miasto ekologiczne
  2. GOSPODARODWANIE ODPADAMI:
  3. MOBILNOŚĆ NISKOEMISYJNA:
  4. EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII (w tym OZE):
  5. ZDROWA ŻYWNOŚĆ:
  6. „miasto zielone” – miasto zrównoważonego rozwoju
  7. BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW:
  8. SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA:
  9. „Miasto zielone” – dodatkowe rozwiązania:

„Zaprezentowana przeze mnie koncepcja „zielonych zmian” dla Kutna, stanowi jedynie garść pomysłów, które można zaproponować, w celu poprawienia dobrostanu mieszkańców i przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego. Konieczne jest przeprowadzenie szeregu konsultacji społecznych, na podstawie których będzie możliwe dopasowanie rozwiązań do oczekiwań i potrzeb kutnian. Należy mieć na uwadze jednocześnie ograniczone fundusze, co wymusza ustalenie priorytetów. Każdy z nich może zostać „małą innowacją”, składającą się na większy plan sukcesu, podzielony na wiele lat rozwoju Kutna. Jestem przekonany, iż zaproponowany kierunek przemiany „Miasta Róż” znacząco polepszy warunki życia mieszkańców, a także zachęci osoby spoza rejonu (szczególnie te starsze z największych aglomeracji miejskich) do osiedlenia się w naszym mieście. W wyniku zachodzących zmian nasza „mała ojczyzna” stanie się otwarta, tolerancyjna i bezpieczna” – komentuje radny Robert Małachowski.

reklama

Warto przeczytać:

Od jutra nowa siedziba krwiodawstwa w Kutnie

(ZDJĘCIA) Tragedia na drodze. Nie żyje kobieta, kierowca uciekł. Policja komentuje

Kradł pieniądze z… odkurzaczy. Teraz grozi mu 15 lat więzienia