Sokoły na najwyższym kominie w Poznaniu dochowały się młodych. Można zajrzeć im do gniazda - WTK.PL

Już drugi rok z rzędu para sokołów wędrownych dochowała się potomstwa na kominie elektrociepłowni Karolin. Specjalna platforma lęgowa została zainstalowana kilka lat temu na wysokości 120 metrów. Sokoły wędrowne to jeden z najrzadszych gatunków ptaków w Polsce.

Specjalna platforma lęgowa została zamontowana na kominie Elektrociepłowni Karolin Veolia Energia Poznań. To co się dzieje w gnieździe można obserwować na żywo, dzięki umieszczonej w pobliżu kamerze. Dzięki temu wiadomo, że sokoły dochowały się potomstwa.

- To już chyba ich stałe miejsce gniazdowania - drugi rok z rzędu doczekały się tu czterech młodych - informuje Agnieszka Nowak z Biura Komunikacji Veolia Energia Poznań SA. - Dzięki wsparciu Fundacji Veolia Polska i działaniom Stowarzyszeniu na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół" rośnie populacja tych rzadkich w Polsce ptaków.

Sokoły na najwyższym kominie w Poznaniu dochowały się młodych. Można zajrzeć im do gniazda - WTK.PL

Jak informuje Fundacja Veolia, sokoły wędrowne same nie wiją gniazd.

- W miastach zasiedlają dogodne miejsca na dachach wysokich budynków czy przemysłowych kominach lub zajmują puste gniazda innych ptaków. Tereny zurbanizowane są bardzo wygodnym ekosystemem dla tych drapieżników, ze względu na brak naturalnych wrogów oraz duże zasoby pokarmu. Sokoły polują na inne ptaki i pomagają regulować przesadnie rozrośnięte w miastach populacje gołębi i wron - informują pracownicy fundacji.

To co się dzieje na platformie lęgowej obserwować poprzez tę STRONĘ.

Platforma została zainstalowana w 2017 roku na wysokości 120 metrów.