W piątek 90 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej

Premier: jeśli będzie trzeba, stan wyjątkowy zostanie przedłużony

Ppor. Anna Michalska przekazała, że w piątek funkcjonariusze straży granicznej odnotowali 90 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

- 84 zostały udaremnione, a 6 obywateli Iraku zatrzymanych. Ponadto zatrzymaliśmy obywatela Turkmenistanu, który próbował wywieźć spod granicy samochodem osobowym z polskimi rejestracjami czterech nielegalnych imigrantów - zapewniła.

Ppor. Anna Michalska zapytana przez, czy osoby, które próbują przekroczyć granicę z Polską, lub ją przekroczyły, wiedzą, że w pasie przygranicznym obowiązuje stan wyjątkowy, a granica jest lepiej strzeżona, odpowiedziała: "Myślę, że dla nich to nie ma znaczenia. Wszystko wskazuje na to, że presja migracyjna z białoruskiej strony jest sterowana. Nielegalni imigranci, których zatrzymujemy, zeznają, że legalnie, drogą lotniczą dostają się na terytorium Białorusi, do Mińska".

Koczowisko obok Usnarza Górnego

Rzecznik straży granicznej poinformowała także, że nieopodal Usnarza Górnego po białoruskiej stronie granicy z Polską nadal koczuje grupa cudzoziemców.

- Wczoraj funkcjonariusze zaobserwowali ok. 15 osób, jednak pozostali mogą być w namiotach. Według naszej oceny grupa ta może liczyć ok. 30 osób – powiedziała.

ZOBACZ: Białoruś. ONZ i Czerwony Krzyż dostarczyły pomoc migrantom

Podkreśliła, że straż graniczna od kilku tygodni działa w "podwyższonej gotowości, bo jest duża presja migracyjna". Wyjaśniła, że "pod koniec lipca, a może nawet wcześniej nastąpiło wzmocnienie sił i środków" na granicy polsko-białoruskiej. Zapewniła, że wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym nic nie zmieniło w działaniu SG.

Straż graniczna patroluje granicę

- Jak powiedziała ppor. Anna Michalska, wschodni odcinek granicy państwowej jest stale patrolowany przez patrole piesze oraz przy użyciu pojazdów osobowych, osobowo–terenowych, motocykli i quadów, a także statków powietrznych z systemami obserwacji lotniczej i bezzałogowych statków powietrznych będących na wyposażeniu SG. "W okresie zimowym granicę państwową patrolują również skutery śnieżne. Na odcinkach, na których granica państwowa przebiega wzdłuż cieków lub zbiorników wodnych do służby wykorzystywane są jednostki pływające - podkreśliła.

ZOBACZ: Michał Dworczyk: to wojna hybrydowa, którą wypowiedziała nam Białoruś

Dodała, że systemy i urządzenia obserwacji technicznej są wykorzystywane do rejestracji zdarzeń związanych z przemytem oraz dokonywaniem lub usiłowaniem przekroczenia granicy państwowej przez nielegalnych migrantów.

- Na niektórych odcinkach granicy państwowej, gdzie pozwalają na to uwarunkowania terenowe utrzymywany jest pas orny, pozwalający na szybkie stwierdzenie faktu przekroczenia granicy wbrew przepisom oraz ustalenie liczby sprawców i ich ewentualny kierunek przemieszczania się - zaznaczyła.

Liczne metody obserwacji

Funkcjonariusze straży granicznej, którzy ochraniają wschodnią granicę Polski wyposażeni są w sprzęt umożliwiający ochronę granicy całodobowo, w różnych warunkach atmosferycznych.

W piątek 90 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej

- Są to m.in. wieże obserwacyjne wyposażone w kamery termowizyjne o dużym zasięgu, pojazdy obserwacyjne, patrolowo-obserwacyjne, przenośne kamery termowizyjne (chłodzone i niechłodzone), przenośne zestawy perymetryczne, gogle noktowizyjne, nowoczesne lornetki, również z funkcją zapisu obrazu - wyliczyła.

- Straż graniczna wykorzystuje przewoźne jednostki nadzoru w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. Sprzęt jest szczególnie przydatny podczas obserwacji z dogodnych wzniesień terenu, pozwalający niewielkimi siłami objąć nadzorem znaczną część ochranianego odcinka granicy państwowej - przekazała. Dodała, że pojazdy użytkowane są w każdej porze doby, w różnych warunkach pogodowych, niezależnie od pory roku.

- Zastosowane w nich systemy optoelektroniczne pozwalają na obserwacje terenu, wykrywanie i rozpoznawanie obiektów oraz rejestrację wyników prowadzonej obserwacji - podkreśliła.

Systemy kamer

Powiedziała również, że w ochronie wschodniej granicy państwowej straż graniczna wykorzystuje system kamer do obserwacji dziennej i nocnej, rozmieszczonych na wieżach obserwacyjnych.

System wież obserwacyjnych zapewnia zdalne prowadzenie obserwacji rejonu objętego nadzorem przy pomocy głowic optoelektronicznych i rejestrację wyników obserwacji - tłumaczyła.

- Kamery przenośne termowizyjne chłodzone i niechłodzone wykorzystywane są w służbie, jako sprzęt do obserwacji terenu w porze nocnej. Szczególnie przydatne w służbie są kamery termowizyjne chłodzone, które charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami technicznymi i łatwością w obsłudze. Zapewniają doskonałą widoczność nawet na znacznych odległościach (ok. 5 km), uzyskując dobrą ostrość obrazu - dodała.

ZOBACZ: Stan wyjątkowy na granicy. Premier: jeśli będzie trzeba, zostanie przedłużony

Podkreśliła, że funkcjonariusze SG wykorzystują również fotopułapki, które pozwalają prowadzić nadzór i obserwację dróg dojazdowych do granicy państwowej, umożliwiają podgląd monitorowanego terenu na żywo oraz rejestrację obrazu w postaci zdjęć lub wideo.

- Umieszczane są w miejscach mało widocznych dla osób postronnych. Obraz z kamer przesyłany jest zdalnie do ośrodka monitorującego mieszczącego się w placówce SG - przekazała.

- Rozwiązaniem pozytywnie ocenionym przez SG jest dalsze wdrażanie systemów perymetrycznych. Nowoczesne zestawy mogą składać się z różnych czujników, w tym najczęściej – sensorów sejsmicznych oraz kamer weryfikujących generowane automatycznie alarmy. Czujniki zakopywane są w podłożu, dzięki czemu nie ulegają zniszczeniu przez osoby postronne, zwierzęta lub w wyniku działania zmiennych warunków atmosferycznych - przekazała ppor. Michalska dodając, że ich lokalizacja jest znana wyłącznie uprawnionym funkcjonariuszom.

Drony w akcji

Podała, że istotnym elementem technicznego zabezpieczania wschodniej granicy państwowej jest system BSP (Bezzałogowe Statki Powietrzne), w skład którego wchodzą platformy bezzałogowych statków powietrznych typu FlyEye. Wykorzystywane są m.in. do monitorowania granicy, wykrywania sprawców przekroczenia granicy państwowej, wspierania działań pościgowych za sprawcami przestępstw i wykonywania lotów poszukiwawczych.

- Ponadto niektóre jednostki organizacyjne SG, zostały doposażone w drony krótkiego zasięgu, wykorzystywane przez odpowiednio przeszkolonych funkcjonariuszy SG na najbardziej zagrożonych przestępczością odcinkach granicy państwowej - podkreśliła.

Ppor. Michalska powiedziała, że straż graniczna "ciągle inwestuje w sprzęt, z dużym zainteresowaniem obserwujemy »nowinki« techniczne pojawiające się na rynku", które mogłyby być przydatne w ochronie wschodniej granicy.

Dodała, że nowoczesny sprzęt zapewnia skuteczniejszą ochronę granicy i większe bezpieczeństwo funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Stan wyjątkowy

W czwartek prezydent Andrzej Duda wydał rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego. Rozporządzenie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło w życie z dniem ogłoszenia. Pas obejmuje 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim).

O wprowadzenie stanu wyjątkowego okres 30 dni wnioskował rząd w związku z sytuacją na granicy z Białorusią. Po białoruskiej stronie, w Usnarzu Górnym k. Krynek (woj. podlaskie) od trzech tygodni koczuje grupa imigrantów, która chce dostać się do Polski. Zdaniem rządu, te i inne osoby są przywożone na granicę przez służby białoruskiego reżimu, a akcja ma charakter "wojny hybrydowej".

WIDEO: "Raport". Ośrodek reprodukcji człowieka na Ukrainie. To tam rodzą się tysiące dzieci "na zamówienie"wys/PAPCzytaj więcej