Kamery z ochroną przeciwwybuchową O Autorze Zobacz również PRENUMERATA

Kamery z ochroną przeciwwybuchową O Autorze Zobacz również PRENUMERATA

Kamery z ochroną przeciwwybuchową zostały zaprojektowane po to, aby wyeliminować ryzyko powstania iskry, która w środowisku niebezpiecznym mogłaby spowodować wybuch. Jest to ich kluczowa funkcja, jednak na tym nie kończy się katalog korzyści płynących z ich stosowania. Na pierwszym planie pozostają kwestie bezpieczeństwa, ale takie czynniki jak wysoka jakość wykonania urządzeń oraz możliwość zintegrowania ich z coraz większą liczbą czujników istotnie wpływają również na wysoką wydajność operacyjną instalacji.

– Kamery z ochroną przeciwwybuchową stosuje się w środowiskach, w których występuje rzeczywiste ryzyko wybuchu. Wbrew pozorom, zagrożenia tego typu są powszechne i mogą dotyczyć wielu różnych sektorów przemysłu, a w szczególności obiektów infrastruktury krytycznej – twierdzi Marek Białek z Axis Communications.

Kamery z ochroną przeciwwybuchową O Autorze Zobacz również PRENUMERATA

Eksplozje stanowią zagrożenie wszędzie tam, gdzie materiał palny lub łatwopalny styka się ze źródłem zapłonu (konieczny jest również utleniacz, ale ponieważ utleniaczem może być powietrze, jest on prawie zawsze obecny). Jedną z najbardziej narażonych na ryzyko wybuchu operacji przemysłowych jest wydobycie oraz przetwarzanie gazu ziemnego (jest on również produktem ubocznym wydobycia i przetwarzania ropy naftowej). Gaz stosuje się powszechnie w wielu sektorach produkcyjnych, a jego opary są obecne w każdym procesie wykorzystującym chemikalia lub łatwopalne ciecze.

Niebezpieczne eksplozje mogą wystąpić także podczas operacji produkcyjnych, m.in. jako niepożądany efekt uboczny emisji znacznych ilości pyłów lub mikrowłókien. Niezależnie od tego, czy powstają podczas wytwarzania produktów spożywczych, takich jak mąka, materiałów używanych w rolnictwie, takich jak nawozy, czy jako odpady w przemyśle drzewnym, to ryzyko katastrofalnej eksplozji pyłu występuje niemal zawsze.

Jak dodaje Marek Białek, źródła zapłonu potencjalnych wybuchów są bardzo zróżnicowane. Iskry elektryczne lub takie, które powstają w wyniku uderzenia albo tarcia, otwartego ognia, wyładowań elektrostatycznych, wysokich temperatur, fal uderzeniowych, a nawet uderzeń piorunów mogą bezpośrednio spowodować eksplozję lub wywołać pożar.

Korzystne z punktu BHP i wydajne operacyjnie